Naast de medezeggenschapsraad en de ouderraad doen ouders ook nog andere dingen op school.

Zo heb je het LOT: Het Luizen Opsporings Team, dat periodiek de leerlingen controleert op hoofdluis.

De Bilbliomoeders helpen de kinderen van de groepen 1 en 2 elke donderdag met het uitzoeken van mooie boeken in de bibliobus.

Een andere club, voornamelijk mannen, voert de OPA: Oud Papier Actie uit, zie hier voor foto's.
Wilt u een e-mailtje ter herinnering, als er oude papier gehaald wordt? Schrijf u dan hier in.

Verder helpen ouders vaak mee met activiteiten en thema's op school, zoals het jaarlijkse oliebollen bakken.

 

naar boven