De missie van de school is:
Een kleine en sfeervolle basisschool!


Vanuit een positieve omgangsvorm, waarbij de begrippen veiligheid, eerlijkheid, begrip en vertrouwen de basis vormen, willen we de kinderen zoveel mogelijk leren. We willen het optimale uit ieder kind halen.

Anders gezegd: we willen dat ieder kind lekker in zijn/ haar vel zit opdat het kan presteren. Hiervoor hebben we ook de ouders nodig, er moet afstemming zijn tussen school en thuis.
Samen, school en ouders, zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
Er is dan ook regelmatig contact tussen ouders en school. Dit contact kan o.a. gaan over de vorderingen die de kinderen maken maar ook een open huis na een project. Tijdens een dergelijk open huis kunnen ouders de resultaten van het desbetreffende project bekijken.

Het leren gebeurt met de meest moderne methodes. Zo wordt er in de kleutergroepen met Schatkist gewerkt en in groep 3 wordt er met deĀ  methode van Veilig Leren Lezen het lezen aangeleerd. Vanaf groep 4 wordt de methode Nieuwsgrip.

In de groepen 5 tot en met 8 werken we met Snappet tablets.

Regelmatig kijken we middels toetsen van de gebruikte methodes en toetsen van het Cito naar de vorderingen van de kinderen. Vervolgens passen we dan ons lesgeven hierop aan.
De interne begeleidster speelt hierbij een belangrijke rol.

In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Deze toets bepaalt samen met alle voorgaande toetsen en de mening van het team, de keuze voor de school van voortgezet onderwijs.

Mocht u nieuwsgierig geworden zijn naar de o.b.s. Ruitenvelder maakt u dan een afspraak met de directeur (mevr. L. Koning) om de school in de praktijk te zien.

naar boven