Welkom in groep 7 en 8


Wij hebben een super klas met zestien kinderen. De kinderen hebben twee
juffen: Juf Carolien en Juf Larissa.

 

Elke dag zijn we bezig met  rekenen, taal en spelling. Daarnaast hebben we veel andere vakken, 
zoals geschiedenis, aardrijkskunde, begrijpend lezen enzovoort.

 

Rekenen

Voor het rekenen maken we gebruik van de methode ‘Alles telt’. In groep  7 komt er behoorlijk wat nieuwe stof aan de orde. De kinderen gaan bezig met breuken en leren onder elkaar te rekenen (cijferen). Daarnaast proberen we in de klas het rekenen aan te laten sluiten bij de belevingswereld en het inzichtelijk maken door materialen mee te nemen en ze te leren gebruiken. 

Taal, spelling en woordenschat 

We hebben spelling, taal en woordenschat. Dit is gekoppeld aan elkaar zodat deze in een betekenisvolle context worden aangeboden. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Taal actief’. 

Tabletonderwijs

Vanaf 2015 hebben we de reken- en taalboeken ingeruild voor Snappet  tablets. Snappet is een digitale leeromgeving die ingericht is en aansluit op de gebruikte leermethoden. Snappet heeft de lesstof uit de methoden verwerkt tot digitale leeropgaven die gemaakt kunnen worden op een speciaal ingerichte tablet. De bewerkingen van de sommen worden in het schrift gedaan, het antwoord wordt op de tablet ingevoerd. De leerkracht kan hier direct feedback op geven, want deze ziet de antwoorden ook. 

 

 

 

 

 

naar boven