De onderbouw op onze school bestaat uit een gecombineerde groep 1/2 .

Groep 1/2 werkt op een manier die bij kleuters past; spelen in de
hoeken, werken met ontwikkelingsmateriaal en “werkjes” maken.

We werken zo veel mogelijk thematisch. We bieden de kinderen
thema’s aan die hen aanspreken en  die ze soms zelf aandragen. Veel
ontwikkelingsgebieden komen  spelenderwijs aan bod. Zo leren de
kinderen bijvoorbeeld tellen en werken met geld in het winkeltje,
leren ze bij de watertafel inhouden en maten schatten en wordt het
ruimtelijk inzicht ontwikkeld in de bouwhoek. Voor deze jonge kinderen
een heel fijne manier van leren die bij hun belevingswereld aansluit.

In onze klas staat het welbevinden van de leerlingen hoog in het
vaandel. Het is een eerste vereiste dat ieder kind zich op zijn/haar
gemak voelt in de groep. We besteden hier dagelijks veel aandacht aan
en laten de kinderen  meedenken over vragen als:”Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat iedereen het fijn vindt in onze klas?” en “Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe kinderen zich thuis gaan voelen
in onze klas?” Een belangrijk motto is: “IEDEREEN HOORT ERBIJ!”
Deze werkwijze wordt ondersteund door de methode “Goed gedaan!”,
een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling  van onze
leerlingen die schoolbreed gebruikt wordt.

We doen ons best om er voor alle leerlingen een fijne en leerzame
tijd van te maken!

 

 

 

naar boven