Hallo, wij zijn de kinderen van groep 3 en 4 en hebben een hele
gezellige klas.
De kinderen hebben op dit moment drie juffen. Op maandag, dinsdag: juf
Nienke of juf Margreet, en woensdag, donderdag en vrijdag: juf Sari.

Groep 3

Voor het vak taal werken de kinderen uit de methode Veilig Leren Lezen
(VLL).

We leren hier alle letters en hoe je ze moet schrijven. Dit is de
methode Pennenstreken,die aansluit bij VLL. Er zijn een heleboel
materialen die we kunnen inzetten bij de leesmethode: leesboekjes,
klikklakboekjes, spelletjes en heel veel werkbladen.

Voor rekenen gebruiken we de methode Alles Telt, waarbij de kinderen
eerst leren om de getallen tot tien te beheersen, door allerlei
verschillende opdrachten. Daarna op-en aftelsommen tot twintig. Ook
extra materiaal, zoals kwismeester wordt gebruikt.

Groep 4

We werken uit de methode Taal Actief. In deze methode zijn ook spelling
en woordenschat opgenomen. Deze vakken zijn aan elkaar gekoppeld, zodat
deze in een betekenisvolle context worden aangeboden. De lessen sluiten
op elkaar aan.
Ook deze drie onderdelen komen aan bod, zodat dit een doorgaande lijn
is.

Verder is er veel aandacht voor lezen. Dit gebeurt elke dag individueel
en in groepjes.

Rekenen:
Voor rekenen werken de kinderen op de tablet ( Snappet) met de methode
Alles Telt.
Alle onderdelen komen aan bod. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,
delen, tijd, geld, wegen en meten.

Begrijpend Lezen:
Voor Begrijpend Lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Elke week
komt een verhaal uit het nieuws aan de orde, zoals bijv. Winter- of
Zomertijd,  enz. Daarbij komen aan de orde : waar denk je dat de tekst
over gaat, wat zijn de verwijswoorden, hoe kom je erachter wat een woord
betekent.

Voor beide groepen:

Gymnastiek; twee keer in de week krijgen de kinderen gymnastiek, nl. op
woensdagmorgen en donderdagmiddag door de vakleerkracht.

SOVA:
Sociaal-emotionele ontwikkeling is heel belangrijk. We willen dat de
kinderen goed in hun vel zitten en dat ze zich veilig voelen. We
besteden hier veel aandacht aan. We gebruiken 1 keer per week de
methode: Goed Gedaan!

Verder zorgen we dat de klas er gezellig uitziet en versieren we de klas
bij de feesten die er elk jaar langskomen.

Verder krijgen de kinderen nog: natuur, muziek en crevo.

Juf Nienke, Margreet en juf Sari.


  

...

 

naar boven