Op onze school werken zes leerkrachten, een intern begeleider (Mirjam van der Woude) en een schoolleider(Loes Koning). Het team bestaat uit acht vrouwen. Onze leerkrachten zijn bevoegd en bekwaam. Er zijn diverse leerkrachten die een flinke nascholing hebben gedaan en mede daardoor zijn we in staat om op een goede wijze zorgleerlingen te signaleren en een passend aanbod te doen.
Onze leerkrachten zijn prima in staat om les te geven in combinatiegroepen en daarnaast kunnen ze zorg op maat leveren. Wanneer een leerling uitval vertoont maken leerkrachten een handelingsplan, bespreken dit met ouders en voeren de zorg binnen de klas uit.

Ons team bestaat uit de volgende leerkrachten:
•    Groep 1-2: Juf Karin Nienhuis  en Juf Gerla Hansen
•    Groep 3-4: Juf Sari Hilbrink en Juf Margreet Hogenberg
•    Groep 7-8: Juf Larissa Schut en Juf Carolien de Jager

naar boven