De medezeggenschapsraad bestaat uit de leerkrachten Karin Nienhuis en Sari Hilbrink en de ouders Martijn Nijenhuis en Wessel Middelbos.

De medezeggenschapsraad praat mee over de inhoud en de organisatie van de school en beoordeelt het schoolbeleid. Meer informatie over de rol van een medezeggenschapsraad is hier te vinden.

We vergaderen ééns per 6 weken voorafgaand aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). We behandelen dan de agendapunten van de GMR en wat verder ter tafel komt.

Mochten er vragen en of opmerkingen zijn ten aanzien van de activiteiten van de medezeggenschapsraad neem dan contact op met één van de leden:

Wessel Middelbos MR lid
Martijn Nijenhuis MR / GMR lid
Sari Hilbrink MR
Karin Nienhuis MR /GMR lid
   

 

naar boven