De ouderraad vormt een schakel tussen de ouders en de school.
De leden van de ouderraad worden gekozen uit de ouders/verzorgers van kinderen die op onze basisschool zitten.


Taken van de ouderraad:

 • Meedenken over activiteiten op school en meehelpen bij het uitvoeren van die activiteiten.
 • Signaleren van zaken die spelen bij ouders en die de aandacht van het team vragen.
 • Vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school.
 • Het innen van de vrijwillige bijdrage.
 • Coördinatie van de Oud Papier Acties (OPA).

Eens per jaar vindt er een jaarvergadering plaats. De ouderraad, medezeggenschapsraad en het team doen dan verslag van het afgelopen schooljaar. Verder wordt tijdens de jaarvergadering de begroting voor het komende schooljaar gepresenteerd.

Het team en de ouderraad zet zich in 2017-2018  voor de volgende activiteiten in:

 • Sinterklaasviering
 • Kerstviering
 • Oliebollen bakken
 • Paasbrunch
 • Wandelvierdaagse
 • Schoolreisjes
 • Koningsspelen
 • Feestelijke afsluiting van het schooljaar
 • Schoolplein

De school maakt gebruik van klassenouders. We streven er naar dat elk groep een ouder heeft die als klassenouder fungeert. De klassenouders hebben een sleutelpositie in de communicatie naar alle ouders.
Het team en de ouderraad zullen regelmatig ouders vragen om bij activiteiten te helpen, ouderhulp is bij een basisschool onmisbaar. Bij vele activiteiten (excursies, klusjes) hopen we een beroep te mogen doen op de medewerking van de ouders.


Namens de ouders zitten in de ouderraad:

Bianca de Vroedt penningmeester/voorzitter
Anneke Begeman lid
Anne van Houten- van zeil lid
Elly Tuitman secretaris
Patrick Hamstra lid

 

naar boven